T H E I L L U M I N A T I O N O F M E T E O R A

Το “Illumination of Meteora” είναι ένα επιδαπέδιο φωτιστικό που φιλοτεχνήθηκε για να συμπεριληφθεί στο “Lights” project της Creaid. Eμπνευσμένο απο τη γεωμορφολογία της περιοχής, δημιουργέιται ένα “τρισδιάστατο σκίτσο” που αναδεικνύει τη δομή του… Continue reading

F O L D I N G T H E O R Y

H E X A U T O N O M Y

T H E R O C K ‘ S D I A R Y

A c a r s e a t

   A car seat made out of the trunk of a tree, with special treatment either on it’s cut and it’s burn or on the scrubbing. It has the best proportions for somebody’s… Continue reading

F O R E S T H O U S I N G

Collaboration with Themis Lekkas. Within the limits of the city of Volos we create a small community, based on the concept of techno-regeneration. We place the public space to the ground and the… Continue reading

S h a r k A t t a c k

– S H O O T I N G  S E R I E S –

B o o k ‘ s H a u n t

When a book converted into a building, we create a library serving all book lovers and contains all uses of contemporary bookcase. With Dora Drouga and Maria Christina Manousaki we created a book’s… Continue reading

A n a n t i f o r m a l i s m

– S H O O T I N G  S E R I E S –

F i b o n a c c i p a v i l i o n

Begining from a simple nature analogy and ending in something complex, we create tha Fibonacci Pavilion. The golden spiral is the base of this creation.

A d o o r a b l e T a b l e

The reuse of a door leads to a table creation of sentimental value.Here is the A D O O R A B L E table.                                                       A d o o r… Continue reading

L i n e H o u s e

   Creating a two floor house based on straight engraving. Consists of three bedrooms, livingroom, kitchen and two inside atrium, yard and many outdoor spaces. L i n e H o u s… Continue reading

S h e l t e r

Creating a survival capsule moved by air, positioned in every kind of land, uneven surfaces, mud and water featurs. The end of the world was too close… S h e l t e… Continue reading